دسته بندی موضوعی

مؤسسه دانشمند


مؤسسه دانشمند با اتکا به پروردگار متعال با تیمی از جوانان متعهد و متخصص با مأموریت های دانش بنیان به عنوان بازوی تحقیق و توسعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی عمل می کند.

ارتباط با دانشگاه ها، مراکز دانش بنیان، محافل علمی، اقتصادی، مجلات تخصصی و عمومی، داخلی و بین المللی با رویکرد حضور مؤثر در تمامی محافل مذکور در راستای کسب منافع ملی با راهبرد(جوان باوری - جوان یاوری) جزو برنامه های این هلدینگ می باشد.

همچنین ارائه خدمات متمایز علمی-پژوهشی در زمینه های کسب و کار تلاش می نماید شرایط مناسب ارتقاء دانایی مشتریان و افزایش ارزش افزوده واحدهای تولیدی - خدماتی را به طور مستمر فراهم سازد.

عضو و دارنده رتبه ب1 از کانون مشاورین اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

 

مدیران

 

    ali k

 

دکتر علی خطیبی

مدیرعامل و عضوهیئت مدیره

 

 

Copy Copy

 

مهندس خسرو مختاری

معاون توسعه اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان

وعضو هیئت مدیره  

 

2

 

دکتر سید میعاد صالحی

عضو هیئت مدیره

 

IMG 00351 

 

مهندس سجاد صادقی

عضو هیئت مدیره، قائم مقام

و معاون امور اجرائی و شرکت ها

 

Copy5

 

مهندس محمدعلی عبادی

معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی

 

 5

 

دکتر منصور حکیم الهی

مدیرعامل مؤسسه توسعه آموزشی-پژوهشی سینا

 

4

 

مهندس محمد رازینی

مدیرعامل شرکت توسعه دانش بنیان سینا

اهداف مؤسسه دانشمند

 

 

  • افزایش سهم بازار
  • رشد و ارتقاء سرمایه ملی
  • ارتقاء مهارت های ادراکی ، انسانی و فنی مدیران
  • تحکیم ارتباط موثر و متقابل مراکز آموزش و تحقیقات عالی کشور با بنیاد در زمینه های مدیریت

مأموریت مؤسسه دانشمند


 

مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند با ارائه خدمات متمایز علمی-پژوهشی در زمینه های کسب و کار تلاش می نماید شرایط مناسب ارتقا دانایی مشتریان و افزایش ارزش افزوده واحد های تولیدی-خدماتی را به طور مستمر فراهم سازد.

 

 

 

بر اساس مصوبه هيأت امناي محترم بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي در سال 1380 مؤسسه تحقيق و توسعه دانشمند ايجاد و تشكيل گرديده و متعاقباَ مجله دانشمند (مؤسسه دانشمند) در آن ادغام گرديد. مؤسسه تا مورخ  88/05/20 به عنوان يكي از حوزه هاي واحد اصلي بنياد تحت ضوابط و چارچوب اساسنامه مصوب رياست محترم بنياد، اداره مي گرديد. پس از آن مؤسسه تحقيق و توسعه دانشمند در تاريخ 88/05/21 تحت شماره 24533 در اداره كل ثبت شركتهاي تهران، به ثبت رسيد.

تاریخچه