دسته بندی موضوعی

شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر


17 orig

این شرکت در اردیبهشت سال 1390 به‌صورت سهامی خاص تأسیس شده است. شرکت تدبیر به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه توسعه اقتصادی تدبیر، با تکیه بر نیروی‌های جوان و نخبه پایش علمی محیط کسب‌وکار و ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسعه اقتصادی تدبیر می‌پردازد. محورهای اصلی فعالیت این شرکت مطالعات راهبردی، پایش کسب‌وکار، تعالی سازمانی، مشاوره و آموزش و توسعه منابع انسانی است. شرکت برای نیل به اهداف خود می‌تواند به عملیات زیر مبادرت نماید:

  1. انجام مطالعات و پژوهش‌های راهبردی و آینده‌پژوهشی در حوزه‌های مختلف از قبیل اقتصادی، فناوری، اجتماعی و محیط زیست.
  2. ارائه طرح‌های راهبردی به منظور توانمندسازی و ارتقا بهره‌وری
  3. مطالعه، انتخاب و ایجاد راهبردهایی در قالب سبدهای رقابتی متشکل از فعالیت‌های اقتصادی و عملیاتی کردن آن‌ها از طریق ادغام، مجزا سازی و خروج
  4. ارائه خدمات در زمینه طراحی ساختار، سیستم‌ها، تهیه طرح‌های تجاری، روش‌های تأمین مالی، گزارش‌های امکان‌سنجی و مطالعات بازار
  5. برگزاری سمینارهای جامع مدیریت کاربردی به منظور ارتقا سطح دانش، بینش و مهارت مدیران در راستای تربیت و پرورش مدیران تراز جهانی و حرفه‌ای
  6. برگزاری انواع همایش‌ها و کارگاه‌های تخصصی مربوط به موضوع فعالیت همراه با ارائه آخرین پژوهش‌های عملی و کاربردی روزآمد در داخل و خارج از کشور

آخرین اخبار