دسته بندی موضوعی

توسعه دانش بنیان سینا


logo VC

شرکت توسعه دانش بنیان سینا به عنوان یکی از شرکتهای تابعه هلدینگ تحقیق و توسعه دانشمند به شماره ثبت 517511 و به شناسه ملی 14007160647 در اداره ثبت شرکت­ها و موسسات تجاری تهران به ثبت رسیده است. ماموریت این شرکت سرمایه­ گذاری هوشمند در شرکت­های دانش بنیان با هدف تجاری سازی محصول  و ارتقا توان حضور در بازار و  از سوی دیگر کمک به جوانان مستعد، نخبه و صاحب ایده می ­باشد. از دیگر زمینه های کاری این شرکت می­ توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  • ارائه گزارشهای تحلیلی اقتصادی ، انجام مطالعات امکان­سنجی ، ارائه خدمات مشاوره مدیریت
  • مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه­ گذاری در سهام سایر شرکتها در زمینه پروژه­ های فکری و نوآورانه در رشته ­های مختلف به منظور بهره برداری و تجاری سازی دارایی­های فکری
  • انجام خدمات مشاوره مدیریت بودجه بندی تامین منابع مالی و اعتباری، صدور، تایید و قبول هر گونه ضمانت نامه و تعهد نامه و طراحی سیستمهای مدیریتی جهت افزایش کارایی شرکتهای سرمایه پذیر، طبق مجوز 80152/11 مورخ 29/7/96 معاونت علمی و فناوری راهبردی ریاست جمهوری
  • معماری زیست بوم دانش بنیان در راستای ارتقای کسب و کارهای شرکت­های تابعه بنیاد از دیگر ماموریت­های ترسیم شده برای این شرکت محسوب می­شود.

آخرین اخبار