دسته بندی موضوعی

مجله دانشمند


ماه‌نامهٔ علمی-فنی دانشمند قدیمی‌ترین مجله علمی به زبان فارسی است. نخستین شمارهٔ این ماهنامه علمی و فنی آبان‌ماه ۱۳۴۲ منتشر شد که بیش از ۵۰ سال است انتشار پیوستهٔ هرماهه آن ادامه دارد.نخستین شمارهٔ دانشمند در تاریخ یکم آبان‌ماه سال ۱۳۴۲ و با شعار «سخنان نو از جهان تازه برای نسل جدید از دانش امروز و پژوهش فردا» منتشر گردید. صاحب امتیاز مجله، عفت عمیدی نوری و مدیران آن دکتر مصطفی الموتی و دکتر نصرالله شیفته بودند. دفتر نشریه نیز در خیابان فردوسی مقابل سفارت بریتانیا مستقر بود. دکتر شیفته سالهای بعد عنوان مدیرمسئول و سردبیر نشریه را نیز بر عهده گرفت.ماهنامهٔ دانشمند در سال ۱۳۶۲ توسط بنیاد مستضعفان مصادره گردید.از سال ۶۳ نام بنیاد به‌عنوان صاحب امتیاز در نشریه قید شده‌است. در این دوران آقای میرزایی تا تیر ۷۲؛ احمد فرمد تا اسفند ۷۵ و علیرضا کریمی تا سال ۸۶ مدیرمسئول و سردبیر این نشریه بوده‌اند. از این تاریخ به بعد یعقوب مشفق به عنوان مدیرمسئول و علی‌اکبر قزوینی به عنوان سردبیر دانشمند فعالیت داشته‌اند.هم اکنون سید حامد عسگری مدیرمسئولی دانشمند را برعهده دارد. دانشمند چندی است که وبگاه خود را نیز راه‌اندازی کرده‌است.