دسته بندی موضوعی

سامانه پرتال تجاری سینا


پرتال تجاری سینا یک سامانه B2B محسوب می گردد که بستری را برای بیزینس بین بنگاه ها و شرکت های مختلف مربوط با مجموعه بنیاد مستضعفان با هدف برقراری ارتباطات منسجم و به روز بین بنگاه ها  و ایجاد امکان خرید، فروش و صادرات را فراهم می نماید.

 این سامانه در حال حاضر در دامنه www.sinamarketplace.ir  قابل دسترسی می باشد.

•ایجاد یک سایت منسجم و واحد مرجع تجاری داخلی و بین المللی برای بنیاد
•امکان بهینه سازی خریدهای داخل خانواده بنیاد با استفاده از پتانسیل شرکتها
•خرید و فروش میان شرکت های بنیاد
•کاهش هزینه های بازاریابی و تبادلات تجاری
•امکان تقویت و بهبود صادرات محصولات و خدمات تولیدی در بنیاد
•امکان ارتباط با سایر سامانه های B2B  موجود در سازمان ها و نهادها
•صرفه جویی در زمان و هزینه جهت تبادلات تجاری