دسته بندی موضوعی

//سامانه مناقصات و مزایده ها// (طرح های دانش بنیان)


توجه:

کارکنان محترم دانشمند نیز از شبکه داخلی با این لینک می توانند وارد پنل مدیریتی شوند و همچنین جهت ورود به سامانه مناقصات با این لینک می توانند وارد سامانه شوند.