دسته بندی موضوعی

سامانه شرکت های دانش بنیان


هلدینگ دانشمند با توجه به اهداف :

  1. کشف فرصت‌های داخل مجموعه بنیاد، داخل و خارج  از کشور
  2. شناسایی مسئله های شرکت های تابعه مجموعه بنیاد از یکرو و شناسایی نخبگان،شرکت‌های دانش بنیان در خارج از مجموعه بنیاد و ایجاد ارتباط بین نیاز‌های بنیاد با ارائه دهنده‌گان راه حل برای مسائل آنها
  3. شناسایی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان متناسب با زنجیره ارزش گروه شرکت‌های بنیاد جهت همکاری و ارتقاء خانواده بنیاد

از نخبگان، دانشمندان، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران و نوآوران که تمایل به همکاری با مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارند جهت ثبت طرح‌های پیشنهادی خود در سامانه موسسه دعوت به عمل می آورد.

توجه : کاربران گرامی در صورت باز نشدن سامانه به علت خطای امنیتی از این فایل کمک بگیرید.

همچنین جهت راهنمائی جهت ثبت طرح از این فایل کمک بگیرید.

 

کارکنان محترم دانشمند نیز از شبکه داخلی با این لینک می توانند وارد سامانه شوند.