دسته بندی موضوعی

سامانه داخلی (ERP)


این سامانه شامل کلیه خدمات اداری الکترونیکی مربوط به کارکنان موسسه دانشمند می باشد.سامانه یکپارچه، چابکی و بهره وری سازمان را ارتقاء بخشیده است.

این سامانه مبتنی بر وب می باشد که تمامی بخش های مدیریتی، عملیاتی، پشتیبانی و تصمیم گیری یک سازمان، درحوزه‌های مالی و خزانه داری، تولید و برنامه‌ریزی تولید، مدیریت قراردادها، خرید و تدارکات ، فروش و پخش، مدیریت ارتباط با مشتری، بازرگانی و مهندسی فروش، انبار و کنترل موجودی، پرسنلی و منابع انسانی و حقوق دستمزد ، کنترل کیفیت، تحقیقات و توسعه مهندسی ، نگهداری و تعمیرات، کارتابل و مکاتبات اداری راشامل میشود .

 توجه : کاربران گرامی در صورت باز نشدن سامانه به علت خطای امنیتی از این فایل کمک بگیرید.

کارکنان محترم دانشمند نیز از شبکه داخلی با این لینک می توانند وارد سامانه شوند.