دسته بندی موضوعی

اطلاعیه17


 اصلاحیه آگهی برگزاری آزمون استخدامی در استان های  تهران - یزد - کرمانشاه - خراسان شمالی - قزوین - اردبیل - آذربایجان غربی

 

 

1-با توجه به تغییرات به وجود آمده در استخدام استان های خراسان شمالی ، قزوین، اردبیل فقط داوطلبین مرد مجاز به ثبت نام می باشند. 
2-در استان آذربایجان غربی گروه آزمونی مسئول دفتر نمایندگی داوطلبین مرد مجاز به ثبت نام می باشند. 
3-استخدام استان کرمانشاه و رشته تایپیست تهران و کارشناس املاک و فروش اردبیل در این دوره استخدامی لغو شده است.
4- گروه آزمونی کارشناس املاک و فروش تهران و کارشناس آمار و اطلاعات آذربایجان غربی به گروه های آزمونی اضافه شده است.

شرایط عمومی احراز برای همه استان ها : 

-سن :35 سال برای مقطع فوق لیسانس و 30 سال برای لیسانس
-مقطع تحصیلی :لیسانس و بالاتر
-سابقه کاری :حداقل 3 سال سابقه برای لیسانس و 1 سال برای فوق لیسانس
-شرط بومی بودن : دواطلبان استانی یا همجوار

-----------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط اختصاصی احراز  برای ردیف شغلی مورد نیاز :  

نام استان  گروه آزمونی شرایط احراز 
تهران ، یزد،خراسان شمالی، قزوین ، اردبیل کارشناس امور مالی رشته تحصیلی : حسابداری ( کلیه گرایش ها ) ، حسابرسی ، مدیریت مالی 
سایر شرایط : آشنایی با نرم افزار های مرتبط با حسابداری و آشنایی با امور کار گزینی 
شهر محل خدمت : تهران، یزد،بجنورد،قزوین و اردبیل
جنسیت : استان های خراسان شمالی ، قزوین و اردبیل فقط مرد
آذربایجان غربی مسئول دفتر نمایندگی رشته تحصیلی : حقوق ( کلیه گرایش ها ) ، مدیریت ( کلیه گرایش ها) ، مهندسی عمران، نقشه برداری و GIS 
سایر شرایط : آشنایی با امور ثبتی و حل دعاوی امور مربوط به املاک  
شهر محل خدمت : شاهین دژ
جنسیت : مرد
آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین ، خراسان شمالی کارشناس آمار و فناوری اطلاعات رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر ( کلیه گرایش ها ) ، مهندسی فناوری اطلاعات و آمار
سایر شرایط : آشنایی با مفاهیم شبکه - نرم افزار های آماری، سایر نرم افزار های مرتبط  
شهر محل خدمت : ارومیه، اردبیل، قزوین،بجنورد
جنسیت : خراسان شمالی ، قزوین و اردبیل فقط مرد
آذربایجان غربی، تهران، یزد کارشناس املاک و فروش رشته تحصیلی : حقوق ( کلیه گرایش ها ) ، مدیریت ( کلیه گرایش ها) ، مهندسی عمران، اقتصاد ( کلیه گرایش ها) 
سایر شرایط : آشنایی با امور ثبتی و فروش املاک و برگزاری مزایده
شهر محل خدمت : ارومیه، تهران، یزد
تهران کارشناس کنترل پروژه رشته تحصیلی : مهندسی صنایع ( کلیه گرایش ها ) ، مدیریت پروژه 
سایر شرایط : آشنایی با نرم افزار ms project و سایر نرم افزار های مرتبط