دسته بندی موضوعی

اطلاعیه شماره 32-4


اسامی نفرات دعوت شده به مصاحبه به ترتیب حروف الفبا می باشد.

لطفاً در روز و ساعت مقرر در آدرس زیر حضور داشته باشید. با توجه به زمانبندی فشرده در صورت عدم حضور در روز و ساعت مقرر امکان مصاحبه مجدد نمی باشد.

آدرس:اتوبان رسالت شرق به غرب، ابتدای خروجی آفریقا، مجتمع مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ساختمان شماره1، طبقه15

مدارکی که حتماً در  روز مصاحبه همراه خود داشته باشید:

1)     اصل شناسنامه + کپی کلیه صفحات شناسنامه

2)     اصل کارت ملی + کپی کارت ملی

3)     اصل مدارک تحصیلی دانشگاهی (کلیه مقاطع) + کپی مدارک تحصیلی دانشگاهی

4)     پرینت گواهی سابقه کار + پرینت سابقه بیمه

5)     پرینت رزومه

6)     اصل و کپی مدارک اثبات بومی بودن که یکی از موارد زیر می تواند باشد:

  • ·         محل تولد خود یا همسر
  • ·         تحصیل در دانشگاه های استان بیش از 3 سال
  • ·         سند ملکی یا اجاره نامه رسمی حداقل به مدت 3 سال از 1394
  • ·         سابقه بیمه کار در آن استان بیش از 3 سال
  • ·         هرگونه مدرک معتبر دیگری که بتواند ثابت کند که شما در 3 سال اخیر در آن استان ساکن بوده اید.

7)     هر گونه مدرکی که در روند مصاحبه می تواند موثر باشد مانند دوره های گذرانده شده، رضایت نامه از محل کار قبلی و ...

 

املاک و فروش (استان گیلان)

شرکت کننده

کد ملی

شماره داوطلبی

روز مصاحبه

ساعت مصاحبه

  جابر اکبری

2739923171

10700010

پنج شنبه 24 مرداد

9

  سعید باوفا

2595913026

10700014

پنج شنبه 24 مرداد

9

 هادی پورخداداد

4060500011

10700026

پنج شنبه 24 مرداد

9

عادل جلیلی کلوانی

5699929096

10700037

پنج شنبه 24 مرداد

9

 رضا خیریحیائی

2640092901

10700052

پنج شنبه 24 مرداد

10

  بهزاد رحیمی

11936746

10700062

پنج شنبه 24 مرداد

10

  مجید سلمانی

2580350446

10700074

پنج شنبه 24 مرداد

10

  محمدهادی صفرنژاد

5160040927

10700088

پنج شنبه 24 مرداد

10

  رضا قربانی

520624653

10700108

پنج شنبه 24 مرداد

11

  رضا ملائی

5899944560

10700124

پنج شنبه 24 مرداد

11

  میرعباد موسوی

2596118076

10700126

پنج شنبه 24 مرداد

11

  عزیز همتی

2620153689

10700139

پنج شنبه 24 مرداد

11

 

املاک و فروش ( استان ایلام)

شرکت کننده

کد ملی

شماره داوطلبی

روز مصاحبه

ساعت مصاحبه

 جمال جوزی

5819963741

10600020

پنج شنبه 24 مرداد

12

  حافظ ربیع بیگی

6340015131

10600030

پنج شنبه 24 مرداد

12

  بهنام عبدالمالکی

3258808236

10600053

پنج شنبه 24 مرداد

12

 

املاک و فروش ( استان هرمزگان)

شرکت کننده

کد ملی

شماره داوطلبی

روز مصاحبه

ساعت مصاحبه

 علی حاجی پور

2572732866

10800011

پنج شنبه 24 مرداد

14

 امین خادمی باغستانی

3380191191

10800012

پنج شنبه 24 مرداد

14

  عبدالرضا خسروی

6139933757

10800013

پنج شنبه 24 مرداد

14

افشین سیسی پور

3380320595

10800026

پنج شنبه 24 مرداد

14

 حمیدرضا کرمی

2480093883

10800031

پنج شنبه 24 مرداد

15

 امید کشوری پور

2560246171

10800033

پنج شنبه 24 مرداد

15

 

مسئول دفتر نمایندگی (استان خوزستان)

شرکت کننده

کد ملی

شماره داوطلبی

روز مصاحبه

ساعت مصاحبه

 حسن اعصامی

1741192978

10500008

پنج شنبه 24 مرداد

15

 حمیدرضا بویراحمدی

1810068614

10500019

پنج شنبه 24 مرداد

15

 میلاد تشکری

2050122977

10500029

پنج شنبه 24 مرداد

16

 امین شیخی قلعه سردی

1830213482

10500073

پنج شنبه 24 مرداد

16

محسن عزیزی

1920042490

10500078

پنج شنبه 24 مرداد

16

 مهدی کشوری

4133141891

10500093

پنج شنبه 24 مرداد

16

 

آمار و اطلاعات (استان هرمزگان)

شرکت کننده

کد ملی

شماره داوطلبی

روز مصاحبه

ساعت مصاحبه

مهدی رنجبر

3380596566

11000012

پنج شنبه 31 مرداد

9

پیمان ظهوری

3380030953

11000024

پنج شنبه 31 مرداد

9

ارش قانعی

3410207678

11000026

پنج شنبه 31 مرداد

9

 

امور مالی و اداری (استان البرز)

شرکت کننده

کد ملی

شماره داوطلبی

روز مصاحبه

ساعت مصاحبه

یحیی پوررضا لیواری

1583303073

10100012

پنج شنبه 31 مرداد

10

رامین پورعالی

323434924

10100013

پنج شنبه 31 مرداد

10

بهاره حقیقی زیدهی

310173701

20100005

پنج شنبه 31 مرداد

10

 

امور مالی و اداری (استان مازندران)

شرکت کننده

کد ملی

شماره داوطلبی

روز مصاحبه

ساعت مصاحبه

محسن مفتونیان

2181737479

10400025

پنج شنبه 31 مرداد

11

سیدصادق موسوی

2220037444

10400026

پنج شنبه 31 مرداد

11

حسین ولیپور

2220032493

10400028

پنج شنبه 31 مرداد

11

  

امور مالی و اداری (استان ایلام)

شرکت کننده

کد ملی

شماره داوطلبی

روز مصاحبه

ساعت مصاحبه

 بهاره بیارش

4490102348

20200007

پنج شنبه 31 مرداد

12

 ناصر خسروی

4550057191

10200008

پنج شنبه 31 مرداد

12

رعنا کرمی

4490111347

20200019

پنج شنبه 31 مرداد

12

 

امور مالی و اداری (استان خوزستان)

شرکت کننده

کد ملی

شماره داوطلبی

روز مصاحبه

ساعت مصاحبه

 اطهر کمیلی

1740832086

20300016

پنج شنبه 31 مرداد

14

 بیتا کوه مرایی

1850240231

20300017

پنج شنبه 31 مرداد

14

 رضا نادی بلوچیان

1990283497

10300039

پنج شنبه 31 مرداد

14

 

اداری و دبیرخانه (استان هرمزگان)

شرکت کننده

کد ملی

شماره داوطلبی

روز مصاحبه

ساعت مصاحبه

علیرضا تشکریان جهرمی

2471745202

10900008

پنج شنبه 31 مرداد

15

ابوالفضل رضائی

2130331408

10900011

پنج شنبه 31 مرداد

15

فرشاد شمس الدینی

4690062021

10900018

پنج شنبه 31 مرداد

15