دسته بندی موضوعی

اطلاعیه شماره 32-3


متقاضیان محترم شرکت در آزمون اموال و املاک که قبل از ساعت 11:00 صبح روز شنبه مورخ 98/04/15 کارت ورود به جلسه خود را دریافت نموده اند و کسانی که کارت ورود به جلسه آنها عکسدار نمی باشد مجدداً به پرتال خود مراجعه کرده و کارت ورود به جلسه عکسدار را دریافت نمایند و در صورتی که عکس خود را در سیستم بارگذاری نکرده اند حتماً این موضوع را انجام دهند و کارت خود را عکسدار پرینت نمایند، به کارتهای ورود به جلسه که دارای عکس نمی باشد حق ورود به آزمون را داده نخواهد شد.