دسته بندی موضوعی

اطلاعیه شماره 32-1


به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون اموال و املاک می رساند با توجه به نقص مدارک تعدادی از متفاضیان سایت ثبت نام تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 98/03/26 جهت تکمیل مدارک و رفع نقص باز می باشد.

لذا از متقاضیانی که پیام نقص مدارک را دریافت کرده اند تا پایان روز مذکور اجازه تکمیل مدارک خود را دارند.