دسته بندی موضوعی

اطلاعیه شماره 26


به اطلاع متقاضیان محترم آزمون استخدامی سازمان اموال و املاک می رساند افراد ذکر شده در ذیل باید در ساعت مشخص در هلدینگ دانشمند واقع در تهران، مجموعه بنیاد مستضعفان (ضلع شمال شرق میدان آرژانتین) ساختمان شماره 3، حضور به هم رسانند. اسامی دعوت شده به مصاحبه باید اصل و کپی کلیه مدارک را به همراه رزومه در زمان مصاحبه همراه داشته باشند.

کارشناس امور مالی اردبیل : حضور یکشنبه 14/08/96 ساعت 8:15 صبح
اسماعیل سلطانی تقی دیزج
سعید علی پور
صادق علیزاده
کارشناس امور مالی قزوین : حضور یکشنبه 14/08/96 ساعت 9:15 صبح
نادر آخوندی
حمیدرضا جباری
محمود محمدی
کارشناس امور مالی خراسان شمالی : حضور یکشنبه 14/08/96 ساعت 11:15 عصر
جواد رضایی
مصطفی شادکامی
مصطفی صدقی
کارشناس امور مالی یزد : حضور یکشنبه 14/08/96 ساعت 12:15 عصر
بابک بردبار
مصطفی کامل آجیل چی
سعید مسعود میررکنی

مسئول دفتر نمایندگی آذربایجان غربی : حضور شنبه 13/08/96 ساعت 12:15 عصر
حامد بیگلری قلیلو
امین جلیل زاده شادلویی
عادل کریمیان