دسته بندی موضوعی

اطلاعیه شماره 25


به اطلاع متقاضیان محترم آزمون استخدامی سازمان اموال و املاک می رساند افراد ذکر شده در ذیل باید در ساعت مشخص در هلدینگ دانشمند واقع در تهران، مجموعه بنیاد مستضعفان (ضلع شمال شرق میدان آرژانتین) ساختمان شماره 3، حضور به هم رسانند.  اسامی دعوت شده به مصاحبه باید اصل و کپی کلیه مدارک را به همراه رزومه در زمان مصاحبه همراه داشته باشند. اسامی بقیه افراد در رشته محل های دیگر متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

کارشناس امور مالی تهران : حضور دوشنبه 08/08/96 ساعت 13 عصر (مصاحبه تکمیلی)

1-      سمیه بافهم مهربانی     

2-      مریم برقی اهری

3-      الهام تقی‌پور

کارشناس امور مالی تهران : حضور دوشنبه 08/08/96 ساعت 14 عصر (مصاحبه تکمیلی)

1-      ساناز خدائی 

2-      نسرین عبدالمنافی

3-      اعظم السادات کوه بر

کارشناس امور مالی تهران : حضور حضور سه شنبه 09/08/96 ساعت 13 عصر (مصاحبه تکمیلی)

1-      مجتبی خدایی

2-      محمود پردگی‌زر

3-      شهرام عموزاده مهدی رجی

کارشناس کنترل پروژه تهران : حضور سه شنبه 09/08/96 ساعت 14 عصر (مصاحبه تکمیلی)

1-      نفیسه غفاری

2-      محمد حسین گرجی

3-      محمد مجتبی مقدم

 

کارشناس املاک و فروش-آذربایجان غربی : حضور دوشنبه 08/08/96 ساعت 8:30 صبح الی 16عصر

1-      سپیده اماموبردی قلقاچی

2-      ثمین پاشایی باربین

3-      حمید مهرآرا

کارشناس املاک و فروش- یزد : حضور دوشنبه 08/08/96 ساعت 9:30 صبح الی 16عصر

1-      نیما باغشاهی

2-      مرضیه شاه محمدی

3-      سید سعید عقیلی

کارشناس آمار و اطلاعات -آذربایجان غربی : حضور سه شنبه 09/08/96 ساعت 8:30 صبح الی 16عصر

4-      حجت حسینی

5-      سجاد صیادی

6-      هادی فرامرززاده شهانقی

کارشناس آمار و اطلاعات - اردبیل : حضور سه شنبه 09/08/96 ساعت 9:30 صبح الی 16عصر

4-      حمید خوش منش

5-      سعید سالاری

6-      رامین علی پور

 

کارشناس آمار و اطلاعات - قزوین : حضور چهار شنبه 10/08/96 ساعت 8:30 صبح الی 16عصر

1-      غلامرضا آقائی

2-      محمد غفوری

3-      محمد فتاحی

کارشناس آمار و اطلاعات – خراسان شمالی : حضور چهار شنبه 10/08/96 ساعت 9:30 صبح الی 16عصر

1-      محمد جواد حسن زاده

2-      محمد غلامی

3-      صادق قدیمی حسین آباد