دسته بندی موضوعی

اطلاعیه شماره 24


به اطلاع متقاضیان محترم آزمون استخدامی سازمان اموال و املاک می رساند افراد ذکر شده در ذیل باید در ساعت مشخص در هلدینگ دانشمند واقع در تهران مجتمع مرکزی بنیاد مستضعفان (میدان آرژانتین) ساختمان شماره 3 حضور به هم رسانند. اسامی دعوت شده به مصاحبه باید اصل و کپی کلیه مدارک را در زمان مصاحبه همراه داشته باشند. اسامی بقیه افراد در رشته محل های دیگر متعاقبا اعلام خواهد شد.

کارشناس امور مالی تهران : حضور یکشنبه 96/7/30 ساعت 10 صبح

1- سمیه بافهم مهربانی     

2- مریم برقی اهری

3- الهام تقی‌پور

کارشناس امور مالی تهران : حضور سه شنبه 96/8/2 ساعت 10 صبح

1- ساناز خدائی 

2- نسرین عبدالمنافی

3-اعظم السادات کوه بر

کارشناس امور مالی تهران : حضور یکشنبه 96/8/7 ساعت 10 صبح

1-مجتبی خدایی

2-محمود پردگی‌زر

3-شهرام عموزاده مهدی رجی

کارشناس کنترل پروژه تهران : حضور یکشنبه 96/7/30 ساعت 14 عصر

1-نفیسه غفاری

2- محمد حسین گرجی

3- محمد مجتبی مقدم