دسته بندی موضوعی

اطلاعیه شماره 20


آگهي جذب نيرو

 بنيادعلوي در نظر دارد به منظور تامين نيروي انساني نسبت به جذب نيرو به صورت آزمايشي در مرحله اول و در صورت رضايت به صورت قراردادي مدت موقت (تمام وقت ) با عقد قرارداد به شرح جدول پيوست از طريق آزمون  و مصاحبه حضوري اقدام نمايد.

شرايط عمومي استخدام:

  1. حداقل سن 24 و حداكثر 35 سال( دوران خدمت سربازي ودر صورت ارائه سابقه كار قابل قبول با مستندات و پرداخت بيمه تامين اجتماعي به همان ميزان به سن اعلامي افزوده خواهد شد)
  2. تابعيت جمهوري اسلامي ايران
  3. متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي
  4. التزام به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران
  5. داشتن سلامت و توانايي در حد انجام وظايف مورد نظر موسسه
  6. دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت قانوني ( آقايان)
  7. نداشتن سوء پيشينه كيفري به تاييد مراجع ذيصلاح
  8. عدم اعتياد به مواد مخدر
  9. داشتن مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطلاعات بر اساس گواهي مراجع ذيصلاح
  10. شرايط احراز و مدارك تحصيلي مورد نياز حسب جدول پيوست

مدارك لازم:

1-      اسكن عكس 4*3

2-      تصوير كليه صفحات شناسنامه (كه داراي توضيح است )

3-      تصوير كارت شناسايي ملي (پشت و رو)

4-      تصوير مدرك تحصيلي ليسانس مرتبط و آخرين مدرك اخذ شده

5-      تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت (پشت و رو)

6-      آدرس كامل با درج كدپستي و شماره تلفن تماس (ثابت و همراه ) و پست الكترونيك

توضيحات :

*پس از بررسي مدارك ارسالي متعاقباً مراتب جهت آمادگي براي شركت در آزمون منحصراً از طريق آدرس اعلام شده به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.

* به درخواست ها و مدارك ناقص و ناخوانا و موارد واصله پس از تاريخ معين شده رسيدگي نخواهد شد.

*در شرايط مساوي اولويت با افراد بومي خواهد بود كه داراي سابقه حداقل 2 سال تجربه كار مرتبط در رشته هاي اعلامي باشند .

* داشتن گواهينامه دوره ICDL براي پذيرفته شدگان الزامي مي باشد و مهلت ارائه آن يك ماه پس از برگزاري آزمون خواهد بود..

*لازم به ذكر است فرآيند استخدام در 4 مرحله آزمون تخصصي، مصاحبه حضوري تخصصي، ‌آزمون روانشناختي و مصاحبه روانشناختي صورت مي پذيرد.

*زمان و مكان برگزاري آزمون متعاقباً از طريق همين سايت اعلام خواهد شد.

 

                                        ليست رشته هاي در خواستي جهت استخدام بنياد علوي

رديف

رشته

محل خدمت

جنسيت تعداد

شرايط استخدام

1

كارشناس  ارزيابي و بررسي اقتصادي

تهران

مرد - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي مديريت صنعتي ، اجرايي، اقتصاد و مهندس صنايع و سايررشته هاي مرتبط

2

كارشناس آمار

تهران

مرد - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي گروه آمار، مديريت مالي و ساير رشته هاي مرتبط

3

كارشناس رايانه

تهران

مرد و زن - دو  نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي علوم رايانه ، مهندسي كامپيوتر ، و ساير رشته هاي مرتبط

4

مسئول دفتر

 

تهران

مرد- سه نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در يكي از رشته هاي گروه امور اداري و مديريت و ساير رشته هاي مرتبط

5

كارشناس تعاون

تهران

مرد - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس  در يكي از رشته هاي مديريت بازرگاني، علوم اجتماعي، اقتصاد، و سايررشته هاي مرتبط و يا دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته كار آفريني

6

كارشناس جذب مشاركتهاي مردمي

تهران

مرد - دو نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي مديريت بازرگاني، علوم اجتماعي، روابط عمومي، و سايررشته هاي مرتبط

7

كارشناس معماري

تهران

مرد يا زن - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي مهندسي معماري و ساير رشته هاي مرتبط

8

كارشناس عمران

تهران

مرد - سه نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي  مهندسي عمران  و سايررشته هاي مرتبط

9

كارشناس مكانيك

تهران

مرد - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل ليسانس در يكي از رشته هاي  مهندسي مكانيك و ساير رشته هاي مرتبط

10

كارشناس اسناد

تهران

مرد يا زن - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي  مديريت اسناد و مدارك و گروه امور اداري و مديريت  و ساير رشته هاي مرتبط

11

متصدي امور دفتري و بايگاني

تهران

مرد - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس

12

كارشناس اعتبارات و تعهدات

تهران

مرد – يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي حسابداري، مديريت مالي و  ساير رشته هاي مرتبط

13

كارشناس دفتر داري و تنظيم حسابها

تهران

مرد - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي حسابداري، مديريت مالي و  ساير رشته هاي مرتبط

14

كارشناس حسابداري

تهران

زن - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس  در يكي از رشته هاي حسابداري، مديريت مالي و ساير رشته هاي مرتبط

15

كارشناس پيمان رسيدگي

تهران

مرد- يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از  رشته هاي مهندسي عمران  و ساير رشته هاي مرتبط

16

كارشناس امور قراردادها

تهران

مرد – يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس  در يكي از رشته هاي  مهندسي عمران  و ساير رشته هاي مرتبط

17

كارشناس پيگيري

تهران

مرد – يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي گروه اموراداري و مديريت و ساير رشته هاي مرتبط