دسته بندی موضوعی

اطلاعیه شماره 6 - (98/04/25)


به اطلاع کلیه دانشجویان/دانش‏ آموختگان بورسیه مقطع دکتری بنیاد مستضعفان و مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند می‎رساند مصوبه دومین جلسه کمیته ساماندهی به وضعیت دانشجویان و فارغ‎التحصیلان بنیاد که مورد تائید ریاست محترم بنیاد نیز قرار گرفته‎است، به شرح ذیل ایفاد می‎گردد:

"در جهت کمک به استفاده از ظرفیت فارغ‎التحصیلان بورسیه دکتری بنیاد در سطح کشور و مساعدت به افرادی که با توجه به توانمندی قادر به ادامه فعالیت در سایر مراکز معتبر کشور هستند؛ در صورت ارائه موافقت کتبی برای انتقال تعهد خدمت بورسیه ‏ها از سوی دستگاه‎های اجرایی دولت و یا وزارت علوم و تحقیقات جهت همکاری، حداکثر تا 6 ماه پس از زمان فارغ‎التحصیلی، درخواست به کمیته ساماندهی به وضعیت دانشجویان و فارغ‎التحصیلان بورسیه بنیاد ارسال و با بررسی‎های لازم در صورت موافقت و تعیین شرایط از طرف کمیته با اخذ مجوز ریاست ارجمند بنیاد اقدام لازم طبق مقررات و ضوابط و با طی فرآیند قانونی انجام پذیرد."