دسته بندی موضوعی

اطلاعیه شماره 2 - (1397/12/27)


به اطلاع کلیه دانشجویان بورسیه مقطع دکتری مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می‎رساند، ابلاغیه ریاست محترم بنیاد در خصوص نحوه ایفای تعهدات خدمت، خرید خدمت و نیز نحوه آزادسازی مدرک دانش‎آموختگان بورسیه، به شرح ذیل ایفاد می‎گردد:

بند دستورالعمل ابلاغی

عنوان بخش

توضیحات

1

انجام تعهد خدمت دانشجویان و دانش‎آموختگان بورسیه

انجام تعهد خدمت پس از فراغت از تحصیل و یا در حین تحصیل به میزان دو برابر مدت استفاده از مزایای بورس تحصیلی مطابق مفاد تعهدنامه رسمی در حوزه‎ها و مناطقی که بنیاد تعیین می‎نماید، بر عهده دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بورسیه بنیاد بوده و این افراد موظف‎اند کل مدت تعهد خود را در حوزه‎های تعیین شده مطابق اصول حرفه‎ای و تخصصی به بهترین وجه به انجام رسانند.

2

فرایند اعلام فارغ‎التحصیلی و معرفی جهت انجام خدمت

دانشجویان و فارغ‎التحصیلان بورسیه موظف‎اند حداکثر 1 ماه پس از دفاع، صورتجلسه دفاع خود را به مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند ارسال و رسیدی مبنی‎بر ثبت در مؤسسه مذکور دریافت نمایند، در صورتی‎که دانشجوی بورسیه در فرجه تعیین شده 1 ماهه نسبت به معرفی خود و تعیین محل خدمت اقدام نکند برابر ضمانت اجرایی مندرج در تعهدنامه (حسب مورد اخذ خسارت و یا الزام به انجام تعهدات) از طریق مراجع قانونی اقدام می‎شود. سپس معاونت توسعه مدیریت و منابع حداکثر ظرف مدت یکسال پس از اعلام مراتب فارغ‎التحصیلی از سوی مؤسسه مذکور، نسبت به معرفی و بکارگماری افراد در گروه بنیاد اقدام می‎نماید. نبود فرصت شغلی برای دانشجوی بورسیه که منجر به عدم بکارگماری فرد ظرف مدت مقرر توسط بنیاد گردد به منزله عدم نیاز بنیاد تلقی و تعهد خدمت دانشجوی بورسیه لغو و مدارک فارغ‎التحصیلی وی طی فرایند بند 5 آزاد و تحویل فرد می‎شود. شایان تاکید است که لغو بورسیه با تایید این کمیته و وجود مدارک متقن مبنی بر عدم وجود شغل امکان‎پذیر است؛ لذا مواردی همچون عدم تمایل فرد، عدم شایستگی فرد، اخراج و ... شامل این موضوع نمی‎شود.

3

جابه‎جایی محل خدمت

دانشجویان و فارغ‎التحصیلان بورسیه با توجه به تعهد خدمت به بنیاد پس از تعیین محل خدمت از طرف بنیاد موظف به انجام تمام مدت تعهد و خدمت در آن محل بوده و در موارد خاص امکان جابه‎جایی در صورت موافقت بالاترین مقام حوزه سازمانی مبداء و مقصد فراهم می‎شود.

4

نحوه آزادسازی تعهد خدمت و تسویه حساب با بنیاد

در صورت نیاز بنیاد به خدمات فارغ‎التحصیلان و عدم تمایل ایشان به خدمت در گروه بنیاد، فرد می‏تواند با پرداخت دو برابر هزینه‎های تحصیل و خسارات احتمالی نسبت به تسویه حساب و آزادسازی اصل مدرک اقدام نماید. در صورت عدم توان پرداخت یکجا، برای تسویه بدهی به یکی از دو روش ذیل می‎توان عمل نمود.

الف. پرداخت هزینه‎ها با شرایط اقساطی بدون بهره حداکثر طی 36 قسط مساوی به حساب خزانه بنیاد برای تسویه بدهی و تحویل مدارک فارغ‎التحصیلی (دانشنامه و یا گواهی موقت تحصیلی) پس از تسویه کامل بدهی.

ب. درخواست کتبی مبنی‎بر تقاضای وام از بانک سینا به معاونت امور توسعه مدیریت و منابع در قبال ارائه ضمانت مورد نظر بانک سینا و دریافت وام و پرداخت به صورت نقد و یکجا به حساب خزانه بنیاد.

تبصره: تشخیص شرایط پرداخت وام به دانشجو و بررسی مستندات و اسناد لازم برای دریافت تسهیلات با بانک سینا می‎باشد و این درخواست هیچ الزامی برای بانک سینا برای پرداخت وام ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است قبول و یا رد درخواست دانشجو رافع مسئولیت ایشان در قبال تعهد خدمتی به بنیاد نمی‎باشد.

5

نحوه آزادسازی مدرک

جهت آزادسازی تعهدنامه رسمی دانشجویان و فارغ‎التحصیلان بورسیه، پس از تسویه حساب کامل دانشجو با بنیاد و تایید معاونت امور توسعه مدیریت و منابع و مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند مراتب اجرا و انجام تعهد توسط معاونت مذکور به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‏کننده سند تعهد، اعلام و اصل مدارک تحصیلی طی صورتجلسه رسمی تحویل وی می‎گردد. در صورتیکه دانشجو بخشی از تعهد خود را در طول تحصیل و یا پس از آن در گروه بنیاد انجام داده باشد و مایل به تسویه مابقی تعهد خدمت باشد، مبلغ ریالی معادل طول مدت خدمت انجام‎شده فرد به صورت تمام‏‎وقت و در صورت انجام خدمت پاره‎وقت، به ازای تعداد ساعات پاره‎وقت در گروه بنیاد محاسبه و این موضوع در تعیین مبلغ تسویه حساب لحاظ می‎شود.