دسته بندی موضوعی

اطلاعیه شماره 1 - 1395/10/29


اطلاعیه شماره 1 - 1395/10/29

به اطلاع کلیه دانشجویان بورسیه مقطع دکتری می رساند: با توجه به مفاد قراردادهای بورسیه فی مابین این هلدینگ و دانشگاه های طرف قرارداد بورسیه ، مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری دانشجویان بورسیه، حداکثر(9)نیمسال می باشد . این مطلب به آن معنا خواهد بود که تمدید سنوات تحصیلی بیشتر از مدت تعیین شده فوق الذکر، به عهده دانشجویان و با کسب تائیدیه از دانشگاه محل تحصیل بوده و همچنین پرداخت هزینه تحصیلی مربوط به سنوات اضافه، به عهده دانشجویان می باشد.

شایان ذکر است مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری، برای دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی، 8 نیمسال می باشد.