دسته بندی موضوعی

پیام تسلیت مدیرعامل هلدینگ دانشمند

پیام تسلیت مدیرعامل هلدینگ دانشمند به مناسبت ماه محرم الحرام
19119

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شناخت بشر از دنیای پیرامون خویش آغاز می گردد و مبنای این شناخت مشاهده و معاینه است. تبلور این علم در اسمائی است که انسان پس از فرآیند شناخت به آن شی یا مفهوم اطلاق می کند این توافق جمعی بر یک مفهوم از طریق نام گذاری، گاهی فقط به صورت محاوره ای و ارتباطی است و گاهی زبان علم است. بسیاری از کلمات در دنیای امروز ما بصورت متداول، رایج و به شکل گسترده ای در میان مردم استفاده می شود مانند خدا، عشق، ایثار و ...، ولی آیا مفهوم متبادر به ذهن همه انسانها  از این اسامی یکسان است؟ به جرأت می توان پاسخ منفی به این سؤال داد. رفتار و عمل انسانها چه بدوی و چه واکنشی به این اسامی، گویای اختلاف بعضاً شدید در درک معانی این اسماء می باشد. بشر عموماً درک به اشیاء را از مشاهده و مثال می آموزد امّا امور معنوی چه؟ آیا می شود برای کلمه عشق مثالی آورد که به واقع معنای تمام عیار آن باشد و با آن این کلمه را شناخت؟

البته این سؤال در خصوص اغلب واژه های این چنینی مطرح است. پیوند میان ماده و غیرماده در ذهن بشر انجام می شود و برای شناخت این پیوند باید به بشر نگریست و برای شناخت متعالی ترین، به متعالی ترین بشر و برای شناخت عشق به مصداق عینی آن.

 

سلام بر تو ای معنا کننده عشق و بقا

سلام خداوند و همۀ عباد صالحش بر ساحت مقدس اباعبدالله الحسین(ع)

سیدالعسگری 12 محرم الحرام 1440