دسته بندی موضوعی
گزارش تصویری 3

گزارش تصویری از نشست سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با مدیران بنیاد مستضعفان

107

121

 

120

 

119

 

28 edited

 

118

 

117

 

116

 

115

 

114

 

113

 

112

 

111

 

110

 

109

 

108