دسته بندی موضوعی
گزارش تصویری 2

گزارش تصویری از نشست سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با مدیران بنیاد مستضعفان

95

106

 

105

 

103

 

102

 

101

 

100

 

99

 

98

 

97

 

96