دسته بندی موضوعی
گزارش تصویری 1

گزارش تصویری از نشست سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با مدیران بنیاد مستضعفان

5

10

 

93

 

92

 

91

 

90

 

89

 

88

 

87