دسته بندی موضوعی

مشارکت هلدینگ دانشمند در محرومیت زدایی قلعه گنج

defaultPost

 

دكتر سيدحامد عسگري مدیر عامل هلدینگ دانشمند به منظور شرکت و افتتاح تعدادی پروژه فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در منطقه محروم قلعه گنج در راستای مأموریت محرومیت زدایی و افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم منطقه به استان کرمان سفر کرد.

اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقباً اعلام می گردد.