دسته بندی موضوعی
مهندس حسین دسته‌باشی مدیر شبکه تحقیق و توسعه

حسین دسته‌باشی مدیر شبکه تحقیق و توسعه در گفتگو با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی مؤسسه دانشمند به تشریح اقدامات انجام شده در شبکه تحقیق و توسعه پرداخت.

DSC 37

دسته‌باشی: آغاز فعالیت شبکه تحقیق و توسعه از سال 1395 و با استفاده از «مدل نوآوری باز» جهت کمک به رفع مسائل بنیاد مستضعفان بوده است. در این مدل مقرر شد موارد دانش بنیان و فناورانه در اولویت قرار گیرد و با حمایت از شرکت‌های دانش بنیان دارای ایده در رفع نیازهای هلدینگ‌های بنیاد هم اقدام شود.

دسته‌باشی اضافه کرد: در این راستا مقرر شد یک شرکت کارگزاری هم جهت تسریع در این مسیر به یاری این برنامه بیاید، همچنین واحدهای تحقیق و توسعه بنیاد هم به عنوان بازوهای ارائه دهنده طرح‌ها و نیازها به این مدل اضافه شدند.

وی ادامه داد: لازم است با افتخار اعلام کنم «مدل نوآوری باز» برای نخستین بار توسط مؤسسه دانشمند در بنیاد مستضعفان طرح و مورد استقبال قرار گرفت.

دسته‌باشی در ادامه افزود: برای اجرای بهتر این مدل ما بحث شناسایی و اعلام نیازهای فناورانه به هلدینگ‌های بنیاد را در دستور کار قرار دادیم. شایان ذکر است در دوسال 95 و 96 در مجموع 10 قرارداد در خصوص نیازهای فناورانه منعقد کردیم، اما در سال 97 با رفع نواقص و مشکلات گذشته با ابتکار عمل به صورت پررنگ تری با محوریت مؤسسه دانشمند، مسیر شبکه تحقیق و توسعه را جهت نیل به اهدافی که گفته شد، تسریع کردیم و این امر موجب شد طی مدت کوتاه 6 ماه دوم سال 97، 18 قرارداد را به سامان برسانیم. همچنین با طراحی و راه اندازی سایت Fanavar.daneshmandins.ir روند اعلام نیاز، دریافت و بررسی پیشنهادهای فنی را هم شفاف و هم سریع تر نمودیم. در این مسیر با استفاده از تیم‌های داوری درخواست‌هایی رسیده که بدون نام بود و در روندی مناسب و فارغ از هر نوع احتمال جانبداری ارزیابی نمودیم.

مفتخریم که اعلام کنیم هیچ کدام از طرح‌های مورد اجرا، تکراری نبوده و از مهر97 تا فروردین 98 از میان 160 شرکت متقاضی، پس از بررسی‌های دقیق 40 طرح را به مرحله عقد قرارداد دانش بنیان فناور در طی سه سال رساندیم.

تلاش برای رقابتی شدن فعالیت‌ها و حرکت در مسیر ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه از اهداف ما در شبکه تحقیق و توسعه بوده است.

ورای تمام این مباحث یکی از دغدغه‌های اساسی ما رفع مسائل اصلی خانواده بنیاد بوده است که برای نمونه بخش عمده‌ای از مشکلات چرخه تولید کارخانه قند شیروان را رفع نمودیم.

برنامه جدی شبکه تحقیق و توسعه عملیاتی نمودن راهبرد طرح تحول ریاست بنیاد مستضعفان و مدیرعامل مؤسسه دانشمند جهت تلاش به رفع مشکلات کارخانجات خانواده بنیاد مستضعفان است که در این مسیر به جد در حال اقدام می‌باشیم.