دسته بندی موضوعی
مؤسسه دانشمند برگزار می نماید

برگزاری سمینار آموزشی نقش نوآوری فراگیر در مأموریت های عام المنفعه بنیاد مستضعفان

یکشنبه مورخ 6 مرداد ماه 98 از ساعت 8 صبح در سالن همایش های بنیاد مستضعفان، دومین سمینار نوآوری فراگیر برگزار می گردد.
Untitled 2

یکشنبه مورخ 6 مرداد ماه 98 از ساعت 8 صبح در سالن اجلاس بنیاد مستضعفان، دومین سمینار نوآوری فراگیر برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشمند، دومین سمینار نوآوری فراگیر روز یکشنبه مورخ 6 مرداد 98 در سالن اجلاس بنیاد مستضفان انقلاب اسلامی واقع در ساختمان شماره 2 برگزار می گردد.

این سمینار آموزشی به منظور تبیین و ارائه مدل های عملیاتی محرومیت زدائی با استفاده از ظرفیت های ابتکاری نوآوری فراگیر، برای نخستین بار در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برگزار می شود. این سمینار ویژه دانشجویان بورسیه و جوانان مستعد بنیاد می باشد.