دسته بندی موضوعی

سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی: رمز موفقیت موسسه دانشمند جوانگرایی است

شرکت‌های دانش بنیان حلقه مفقوده بین علم و تجارت و صنعت هستند. بطوریکه دانشمندان و جوانان در مراکز علمی و مختلف با تجاری سازی طرح‌ها و پروژه ها، شرایط و امکان ورود به بازار‌های تجاری را فراهم کرده اند.
201606107833038800

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد مستضعفان، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت‌های دانش بنیان حلقه مفقوده بین علم و تجارت و صنعت هستند. بطوریکه دانشمندان و جوانان در مراکز علمی و مختلف با تجاری سازی طرح‌ها و پروژه ها، شرایط و امکان ورود به بازار‌های تجاری را فراهم کرده اند.

سعیدی با اشاره به اینکه کسب بخش عمده‌ای از پیشرفت در زمینه‌های فن آوری و تکنولوژی‌های جدید با تلاش شرکت‌های دانش بنیان بوده است، افزود: با توجه به اینکه بخش عظیمی از صنایع مادر، مونتاژ بوده و اغلب قطعات از خارج از کشور وارد می‌شد این شرکت‌ها توانستند با علم و دانش خود بخش عمده‌ای از این قطعات را تولید و تجاری سازی کنند. 
وی همچنین با توجه به اهمیت و نقش شرکت‌های دانش بنیان در توسعه حوزه کشاورزی، گفت: جوانان مرکز شکل گیری شرکت‌های دانش بنیان را تشکیل داده اند که با توجه به روحیه ریسک پذیری بالای جوانان و وجود قدرت هیجانی خاص در آنان، همواره با تلاش و مجالده سعی در رسیدن به هدف و کسب موفقیت هستند. 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در همین راستا افزود: موسسه تحقیق و توسعه دانشمند از جمله شرکت‌هایی است که عملکرد خوب و موثری داشته و قدم‌های موثری برای پیشبرد اهداف خود برداشته اند. 
سعیدی بخش عمده‌ای از پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور را مدیون توجه نظام جمهوری اسلامی به این امر دانست و افزود: در این راستا موسسه تحقیق و توسعه دانشمند نیز موسسه‌ای موثر و مفید در این حوزه بوده و هست.