دسته بندی موضوعی

بازدید رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از دانشمند

گزارش تصویری
DSC 4

 

 

DSC 0027c

 

DSC 0018

 

DSC 0015

 

DSC 14

 

DSC 0007