دسته بندی موضوعی
گزارش تصویری حضور مدیرعامل دانشمند در اولین هم اندیشی اعضاء کارگروه اندیشه ورزی سینا

گزارش تصویری حضور مدیرعامل مؤسسه دانشمند در اولین هم اندیشی اعضاء کارگروه اندیشه ورزی سینا

DSC 0047E3

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشمند؛ مدیرعامل مؤسسه دانشمند در نخستین جلسه اعضاء کارگروه اندیشه ورزی سینا شرکت کرد.

در این کارگروه که به منظور مشاوره و رفع مسائل شرکت‌های گرووه بنیاد تشکیل شده بود، برخی از دانشجویان بورسیه بنیاد مستضعفان به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در این خصوص پرداختند.

در پایان علی خطیبی مدیرعامل دانشمند ضمن استقبال از پیشنهادات طرح شده بر ادامه روند جلساتی کاربردی تأکید کرد.

 

DSC 46

 

DSC 44

 

DSC 43

 

DSC 0039e

 

DSC 35

 

DSC 33

 

DSC 32

 

DSC 31

 

DSC 30

 

DSC 0049e