دسته بندی موضوعی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی:

موسسه دانشمند نمونه موفق فعالیت‌های دانش بنیان با افزایش بهره‌وری توسط جوانان است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند حلقه اتصال و پلی بین صنعت و دانش ایجاد کنند" گفت: موسسه دانشمند که در عرصه دانش بنیان فعالیت می‌کند نیز از شرکت‌های موفق در این زمینه است.
nXLw5CodBN5k
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد مستضعفان، شهروز برزگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهمیت شرکت‌های دانش بنیان گفت: مهم‌ترین موضوع در این زمینه بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری برای استفاده از نیرو‌های جوان تاکید دارد. شرکت‌های دانش بنیان با توجه به توسعه و پیشرفت علم در کشور، می‌توانند به نحو احسن منابع و دانش موجود در کشور را در گام دوم چهل سال بعدی انقلاب به نحو احسن مدیریت کرده و از نیروی جوان نیز در رسیدن به اهداف بهتر استفاده کنند.
 
موسسه دانشمند نمونه موفق فعالیت‌های دانش بنیان با افزایش بهره‌وری توسط جوانان است

وی گفت: پیشبرد شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند به افزایش تولید و بهره وری کمک شایانی می‌کند و در واقع چراغ راهنما توسط شرکت‌های دانش بنیان در تولید علم و ثروت و استفاده بهینه از منابع ملی در کشور ایجاد کرد.

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند حلقه اتصال و پلی بین صنعت و دانش ایجاد کنند" افزود: موسسه دانشمند از زیر مجموعه‌های بنیاد مستضعفان که در عرصه دانش بنیان فعالیت می‌کند نیز از شرکت‌های موفق در این زمینه است.

برزگر در پایان با بیان اینکه"تاکیدات رهبر معظم انقلاب در جوانگرایی به ویژه در بیانیه گام دوم بسیار ویژه و راهبردی است" تصریح کرد: موسسه دانشمند نمونه موفق فعالیت‌های دانش بنیان با افزایش بهره‌وری توسط جوانان است.