دسته بندی موضوعی
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت:

مؤسسه دانشمند یکی از موفق ترین شرکت‌ها در استفاده از جوانان است

سید حسن علوی : موسسه دانشمند یکی از موفق‌ترین شرکت‌ها در زمینه استفاده از جوانان است، بی تردید می‌تواند بخش مهمی در استفاده از نیروی جوان و کمک به پیشبرد اقتصاد کشور موثر باشد.
23246 672
سید حسن علوی نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد اهمیت شرکت‌های دانش بنیان گفت: تجربه‌ای که از شرکت‌های دانش بنیان دارم، فکر می‌کنم که اقتصاد در دست شرکت‌های دانش بنیان است بویژه شرکت‌های آی تی که بیشترین درآمد را دارند.
 
موسسه دانشمند یکی از موفق‌ترین شرکت‌ها در استفاده از جوانان است

وی عنوان کرد: اگر ما بتوانیم صنعت مان را با شرکت دانش بنیان و علمی فناوری تکمیل کنیم این خود می‌تواند موثر باشد و مشکل اشتغال را به صورت وسیعی حل کند. تا به الان نتوانستیم این موضوع را به شکل بهتری بازتاب دهیم که جامعه از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این شرکت‌ها مطلع شود.
علوی تاکید کرد: این شرکت‌ها می‌توانند در بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کنند و مشاوره دهند، زیرا نخبه‌ترین و تواناترین افرادی که فارغ التحصیل می‌شوند در این بخش‌ها هستند. با توجه به اینکه دانشگاه‌ها را خوب اداره نمی‌کنیم و همه از فروش نفت است که حقوق و… می‌دهیم، اگر بتوانیم با کمک شرکت‌های دانش بنیان کاری کنیم که از دل دانشگاه‌ها بیایند و اقتصاد ایجاد کنند می‌تواند بهترین درآمد را داشته باشد و نظمی هم به دانشگاه‌ها بدهد.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: این شرکت‌ها تا به الان خیلی خوب حرکت کرده اند و در بحث تسهیلات نتوانستند به خوبی امکانات خودشان را بگیرند و آن چیزی که حقشان است ادا کنند.
علوی در خصوص فعالیت موسسه دانشمند نیز بیان کرد: موسسه دانشمند یکی از موفق‌ترین شرکت‌ها در زمینه استفاده از جوانان است، بی تردید می‌تواند بخش مهمی در استفاده از نیروی جوان و کمک به پیشبرد اقتصاد کشور موثر باشد اگر دولت به طور کلی به این بخش توجه کند و شرکت‌های دانش بنیان را کنارش فعال کرده و امکانات بیشتری در اختیارشان بگذارد میتوان از ظرفیت آن‌ها استفاده کرد.