دسته بندی موضوعی

سرمایه گذاری و حمایت از استارتاپ‌ها

بیش از 85 درصد تعهدات سرمایه گذاری موسسه دانشمند به توانیتو در کمتر از 7 ماه انجام شد.
c c3

   به گزارش روابط عمومی موسسه دانشمند، بیش از 85 درصد از تعهدات سرمایه گذاری موسسه دانشمند در شرکت توان سفیرپارسیان پیرو قرارداد مرداد ماه سال جاری در کمتر از 7 ماه صورت پذیرفت.

   با توجه به سیاست‌های حمایتی بنیاد مستضعفان از شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها، موسسه دانشمند با حمایت از توان یابان و افراد کم توان و تقویت بستری برای برقراری ارتباط دوسویه میان عرضه کنندگان خدمات و شهروندان دارای معلولیت، سالمندان و سایر اقشار نیازمند به خدمات پزشکی، بر روی توانیتو سرمایه گذاری نموده است.

   اصلی‌ترین هدف توانیتو به وجود آوردن محیطی است که در آن افراد دارای معلولیت بتوانند راحت‌تر زندگی کنند و توانایی آشتی با محیط اطراف خود را بیابند.

 

 

c c2

 

 

DSC 0074c c

مجید رجبلو : مدیرعامل شرکت توانیتو

وحیدرجبلو: رییس هیات مدیره