دسته بندی موضوعی

اقدامات شبکه تحقیق وتوسعه باید در مسیر رفع نیازهای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و جامعه باشد.

راهبرد دانشمند ایجاد حلقه وصل صنعت و دانشگاه است.
502

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی مؤسسه دانشمند؛ جلسه شبکه تحقیق و توسعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در روز چهارشنبه 29/8/98 در سالن جلسات امام خمینی(ره) برگزار گردید.

مدیرعامل مؤسسه دانشمند در ابتدای جلسه با تأکید بر اهمیت جایگاه گسترش شبکه تحقیق و توسعه به منظور هدایت هوشمندانه نیازهای خانواده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تأکید کرد: فعالیت های این شبکه باید با سرعت و شدت ادامه یابد. لیکن باید توجه شود که، این شبکه تقویت و گسترش یابد.

خطیبی ادامه داد، بنده در جریان گزارشات امور انجام شده در شبکه تحقیق و توسعه هستم؛ اما آنچه مسلم است با وجود آنکه کارهای مطلوبی صورت گرفته، لیکن اقدامات مذکور نه جواب گوی نیاز های بنیاد و نه رافع نیازهای جامعه است. نیاز عمده بنیاد در حوزه صنعت است و البته در جامعه دانشگاهی هم دریایی از گروه های تحقیقاتی و افرادی که به صورت انفرادی به پژوهش می پردازند وجود دارد که باید این حلقه به مانند «ارتباط صنعت و دانشگاه و بنیاد و دانشگاه» به هم پیوند یابد.

خوشبختانه بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات کلان کشور شناسایی شده و راه حل آن هم توسط نخبگان ارائه گردیده؛ لیکن ارتباط بین صنعت و دانشگاه ارتباط بسیار ضعیفی است و رهبر معظم انقلاب همواره بر اقتصاد دانش بنیان تأکید دارند؛ بنابراین، این مهم باید تقویت شود که ان‌شاءا.. مؤسسه دانشمند حلقه وصل این دو خواهد بود و در این حوزه مؤثر عمل خواهد نمود.

البته متأسفانه در حال حاضر ارتباط مستقیمی بین نیازهای کوچک سفره مردم با واردات و نوع مذاکرات دیپلماتیک بوجود آمده، امّا واقعا می‌توان این مشکل ایجاد شده را رفع کرد. لذا هم افزایی ها باید صورت بگیرد از این رو تمرکز ما بر روی این موضوع است. مدلی که می‌خواهیم آنرا عملیاتی کنیم مدل توسعه یافته‌ی این شبکه‌ی تحقیق و توسعه است که قاعدتاً باید یک عارضه یابی انجام شده و سپس به جمع بندی برسیم.

خطیبی در پایان با یادآوری مکاتبه صورت گرفته با مدیران شبکه تحقیق و توسعه بنیاد افزود؛ آنچه که در گام اول از خارج از کشور خریداری می‌شود را معرفی کنید، ما بررسی می‌کنیم تا با استفاده از پتانسیل موجود در دانشگاه ها، مراکز علمی و نخبگان این نیازها را بومی سازی کرده و تحویل صنعت دهیم، دقیقاً طبق تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده از ظرفیت تولید داخل؛ برای نمونه ظرفیت ویژه ایران در تولید رویان، قابلیت خودکفایی در این حوزه را بسیار بالا برده و از این ظرفیت‌های بومی در کشور به لطف پروردگار بسیار داریم.

همچنین مدیرعامل مؤسسه اعلام کرد مدل برگزاری رویدادهای کاربردی علمی هم یکی از برنامه های ما است، می‌توانیم با دعوت از مجامع علمی و صنعتی و کسب نظرات و چالش ها و مسائل آنان در مسیر رسیدن به راه حل‌های سریع و عملیاتی گام‌های بلندی برداشت و بنده به این موضوع خوش‌بین هستم. وی افزود موارد مطرح شده بخش اندکی از برنامه‌های ما برای شبکه تحقیق و توسعه است که ان‌شاءا... به لطف پروردگار و همت شما عملیاتی خواهد شد و خوشبختانه ریاست محترم بنیاد هم تأکید نموده‌اند که همه جانبه از این موضوع حمایت خواهند کرد.

در پایان تنی چند از مدیران شبکه‌های تحقیق و توسعه خانواده بنیاد مستضعفان به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.