دسته بندی موضوعی

بازدید دستیار وزیر و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه از هلدینگ دانشمند

گزارش تصویری
DSC 71

 

DSC 0160

 

DSC 0115

 

DSC 0112 c

 

DSC 90

 

DSC 0080