دسته بندی موضوعی
گزارش تصویری

بازدید از مجتمع فرهنگی-ورزشی امام خمینی(ره)

بازدید دکتر عسگری مدیر عامل و دکتر مدبّر مدیر کل حوزه ریاست هلدینگ دانشمند از مجتمع فرهنگی-ورزشی امام خمینی(ره)
n00000016 b

 

به گزارش روابط عمومی هلدینگ دانشمند، دکتر عسگری مدیر عامل و دکتر مدبّر مدیر کل حوزه ریاست هلدینگ دانشمند از مجموعه فرهنگی-ورزشی امام خمینی(ره) بازدید به عمل آوردند.

 

DSC 0002

 

DSC 0006

 

DSC 11

 

DSC 0013

 

DSC 0023 edited

 

DSC 0022