دسته بندی موضوعی
انتصاب مدیرعامل موسسه دانشمند

با حکم مهندس سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دکتر علی خطیبی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موسسه دانشمند شد.

87e2

 

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشمند، مهندس سید پرویز فتاح در حکمی دکتر علی خطیبی را به مدت دو سال به‌عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موسسه تحقیق و توسعه دانشمند منصوب کرد. 

در حکم رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی آمده است:

نظر به مراتب توانمندی، تخصص و شایستگی و سوابق ارزنده، جنابعالی را به مدت دو سال به‌عنوان « مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موسسه تحقیق و توسعه دانشمند » منصوب می نمایم. 

 49e