دسته بندی موضوعی

برگزاری انتخابات کمیته های مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند

Capture2

 

هلدینگ دانشمند به عنوان یکی از هلدینگ های بنیاد مستضعفان، از چندین شرکت زیرمجموعه در حوزههای مختلف شامل فناوری اطلاعات، سرمایه گذاری خطر پذیر، مالی و آموزشی تشکیل شده است. در این هلدینگ شورایی از مدیران شرکت های زیرمجموعه به ریاست مدیرعامل موسسه دانشمند آقای دکتر عسگری تاسیس شده است که طی جلسات هفتگی به ارائه برنامه های مدیریتی هلدینگ پرداخته میشود.

در ابتدای سال 97 ، به پیشنهاد دکتر عسگری، سه کمیته 5 نفره شامل کمیته اجتماعی، کمیته اقتصادی و کمیته راهبردی تشکیل شد تا برای بهبود عملکرد در سه حوزه مذکور، به طور متمرکز و تخصصی تصمیم سازی و تصمیم گیری صورت بگیرد. با توجه به موفقیت کمیته های فوق، مقرر گردید دو نفر به عنوان نمایندگان کارکنان هلدینگ دانشمند و از طریق انتخابات به کمیته ها اضافه گردند. بنابراین، با اطلاع رسانی به کارکنان، ثبت نام کاندیداهای داوطلب و بررسی صلاحیت آنها صورت گرفت. در نهایت، با حضور 7 کاندیدا در کمیته اجتماعی، 6 کاندیدا در کمیته راهبردی و 4 کاندیدا در کمیته اقتصادی و پس از فرصت 3 روزه برای تبلیغات، روز یکشنبه مورخه 27 / 08 / 97 از ساعت 8:00 الی 12:00 انتخابات برگزار گردید. 94 درصد از کارکنان حاضر در هلدینگ دانشمند در این انتخابات مشارکت داشتند و سرانجام با شمارش آرا، منتخبین اولین دوره انتخابات کمیته های اجتماعی، راهبردی و اقتصادی مشخص گردید.

 

DSC 0116 c

 

DSC 0164 c

 

DSC 0100

 

DSC 0145