دسته بندی موضوعی
بازدید رئیس دبیرخانه ویژه دریای خزر وزارت امور خارجه

بازدید رئیس دبیرخانه ویژه دریای خزر وزارت امور خارجه

بازدید رئیس دبیرخانه ویژه دریای خزر وزارت امور خارجه از هلدینگ دانشمند
IMG 0086

 

دکتر صابر رئیس دبیرخانه دریای خزر در دیدار و گفتگو با مدیران هلدینگ دانشمند و برخی هلدینگ های اقتصادی بنیاد مستضعفان، بر آمادگی و همکاری ویژه وزارت خارجه در توسعه همکاریهای اقتصادی و علمی بنیاد با تمام کشورهای ساحلی خزر بویژه (روسیه و قزاقستان) و سایر کشورهای مشترک المنافع تأکید کرد.

در این دیدار دکتر عسگری مدیر عامل هلدینگ دانشمند و مشاور رئیس بنیاد مستضعفان و مهندس آل اسحاق عضو هیأت امناء بنیاد مستضعفان و رئیس هیئت مدیره صنایع معدنی کاوه پارس در خصوص راهبرد ها و برنامه های کلان اقتصادی بنیاد در حوزه توسعه صادرات گزارش و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

همچنین در این جلسه دکتر مدبّر مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ دانشمند، مهندس سمیعی عضو هیئت مدیره  هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس و مهندس آرین عضو هیأت مدیره صنایع غذایی سینا پیشنهادات خود را در خصوص افزایش مناسبات تجاری، اقتصادی، علمی و... با کشور های ساحلی خزر را ارائه دادند.